slideshow04

Одлука са листом корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој за 2021. годину

Утврђује се листа корисника средстава за меру ”набавка енергетски ефикасних котлова, пећи и шпорета на дрвну биомасу за станове и породичне куће“ у оквиру суфинансирања мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој за 2021. годину.

На основу члана 11. Правилникa о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта у Општини Прибој у 2021. години (Сл. лист Општине Прибој бр. 2/2021) и Јавног конкурса за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој објављеног 21.06.2021. године, Председник општине Прибој на предлог Комисије за спровођење Конкурса о суфинансирању мера смањења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији општине Прибој, дана 16.09.2021. године, доноси Одлуку са листом корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој за 2021. годину.

Против ове Одлуке, учесник на Конкурсу може поднети приговор Општинском већу општине Прибој у року од 8 дана од дана објављивања.

Одлуку са листом корисника средстава за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој за 2021. годину можете преузети овде.