slideshow04

Заказана 13. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 28. децембра 2022. године (среда) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2022. годину;
2. Предлог Одлуке о буџету општине Прибој за 2023. годину;
3. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о финансијској подршци породици са децом;
4. Предлог Одлуке о доношењу измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој;
5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој;
6. Предлог Кадровског плана Општинске управе Прибој за 2023. годину;
7. Предлог Правилника о изгледу образаца такси исправа;
8. Предлог Правилника о изгледу кровне ознаке;
9. Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о расподели нераспоређене добити ЈКП “Услуга”;
10. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП“Услуга“ Прибој за 2023. годину;
11. Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о расподели добити-покрићу губитка ЈП “Топлана” Прибој;
12. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈП “Топлана“ Прибој за 2023. годину;
13. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој зa 2023. годину;
14. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Регионалне санитарне депоније“Бањица“ за 2023. годину;
15. Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације Прибој за 2021. годину ;
16. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Туристичке организације Прибој за 2023. годину;
17. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Прибој за 2023. годину;
18. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за развој услуга социјалне заштите општине за 2023. годину;
19. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм Градске библиотеке Прибој за 2023. годину;
20. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја Прибој за 2023. годину;
21. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе "Пиво Караматијевић" Прибој за 2023. годину;
22. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и Програм рада установе за физичку културу “Спортски центар“ Прибој за 2023. годину;
23. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП ”Топлана Прибој”;
24. Предлог Решења о именовању директора ЈП ”Топлана Прибој”;
25. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности Центра за социјални рад Прибој;
26. Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад Прибој;
27. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
28. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
29. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Машинско-електротехничке школе Прибој;
30. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора “Гимназије Прибој”;
31. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (ажурирано 26.12. у 15 часова).

skupstina