slideshow04

Одржана 57.седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 57.по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме су се већници изјаснили поводом 16 разматраних тачака, од којих је већина прослеђена предстојећој Скупштини општине на усвајање.

На дневном реду данас су се поред завршног рачуна буџета Општине за 2022.годину и другог ребаланса у овој години, нашли и извештаји о раду за претходну годину јавних предузећа, правилници о унутрашњој систематизацији послова у Туристичкој организацији Прибој и Центру за развој услуга социјалне заштите, Одлука о изменама Програма Савета за безбедност саобраћаја и Одлука о укидању својства добра у општој употреби - дела некатегорисаног пута. Разматрани су и Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2022.годину, а уз пар размотрених приватних жалби на решења Општинског већа и Општинске управе, донет је и Закључак о висини накнаде штете настале услед уједа паса и мачака луталица и материјалне штете настале услед напада паса луталица на домаће животиње.

Једногласно је усвојен Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Прибој за 2022.годину, са извршењем буџета од 71,45 %, и укупно оствареним приходима и примањима од 1.047.172.565,85 динара и расходима и издацима од 1.027.684.777,98 динара, што је 19.487.787,87 динара разлике.

Разматран је и Скупштини општине прослеђен на усвајање други по реду ове године ребаланс, којим су планирани укупни приходи и расходи у износу од 1.705.239.000,00 динара, што је у односу на основну Одлуку о буџету, више за 69.481.000,00 или 4,25%.

Данас је разматрана Одлука о укидању својства добра у општој употреби, и то дела некатегорисаног пута у Прибоју у Касидолима, који се налази на катастарској парцели бр. 4025/2 КО Касидоли, површине 31 м2, а све у циљу преноса права јавне својине Општине Прибој на Републику Србију, тј.парцеле на којој се налази релејна станица коју користи ЈП Емисиона техника и везе.

Утврђени су и Скупштини прослеђени на усвајање извештаји о пословању ЈП "Топлана Прибој", Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој и ЈКП "Услуга". Општи закључак чланова Општинског већа је да је у наредном периоду неопходно радити на спајању два јавна предузећа, ЈКП "Услуга" и предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој.

Закључком о висини накнаде штете настале услед уједа паса и мачака луталица и материјалне штете настале услед напада паса луталица на домаће животиње предвиђено је 45.000,00 динара у првом случају, док се висина накнаде материјалне штете услед напада на домаће животиње одређује у висини тржишне цене по килограму живе ваге за животиње над којима је извршен напад.

Сагласност је данас добио и Фудбалски клуб Црвена звезда, да 27.06.2023.године, одржи акцију "Звездин караван", у Прибоју на паркингу Трга ФАП-а.