slideshow04

Заказана 15. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 27. јуна 2023. године (уторак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2022. годину и разматрање Извештаја о ревизији консолидованог финансијског извештаја завршног рачуна буџета општине Прибој за 2022. годину;
2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2023. годину;
3. Разматрање Извештаја о пословању Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој за 2022. годину ;
4. Разматрање Извештаја о раду и пословању Јавног предузећа „Топлана Прибој“ Прибој за 2022. годину;
5. Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању Јавног предузећа "Услуга" Прибој за 2022. годину;
6. Разматрање Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Прибој за 2022. годину;
7. Предлог Одлуке о укидању својства добра у општој употреби – дела некатегорисаног пута;
8. Предлог Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Прибој за 2023. годину;
9. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Прибој;
10. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
11. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Прибој;
12. Предлог Решења о допуни Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора „Завичајног музеја Прибој“;
13. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома културе „Пиво Караматијевић“ Прибој;
14. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „9.мај“ Саставци;
15. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (ажурирано 25.06. у 15 часова).

skupstina