banner telefoni naslovna

Закључци са 9.седнице општинског Већа

Општинско веће општине Прибој,на седници одржаној 23.11.2012.године, донело је следеће закључке.

На деветој по реду седници Општинског већа, које је одржано у петак, 23. Новембра 2012, чланови Општинског већа разматрали су 5 тачака дневног реда, од којих на једну није дата сагласност.

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању ЈП „Топлана“ Прибој, утврђен је једногласно,и исти ће бити достављен Скупштини на усвајање. Није дата сагласност на предлог Одлуке Управног одбора „ФАП–СТАН“ д.о.о. од 1.11.2012. о утврђивању цена грејања, већ је предложена сагласност на минималну цену, која је препоручена испоручиоцу топлотне енергије. Предложена цена грејања, за стамбени простор је 83,35 динара без ПДВ-а, а за пословни 125,02 дин по метру квадратном, без ПДВ-а, што предствља минималну просечну цену, образовану у складу са Уредбом о начину одређивања највиших и најнижих цена топлотне енергије у грејној сезони за 2012/2013. годину.

По истој тачки, председник општине Прибој, Лазар Рвовић изнео је, да је упознат са сумњом и наводима грађана, да ће доћи до нових запослења у ЈП „Топлана“ Прибој, а до отпуштања већ запослених у „ФАП-СТАН“ д.о.о. и у потпуности негирао такве наводе, јер су радници „ФАП-СТАН“-а приоритет, и они ће свакако бити преузимани у ново ЈП у складу са потребама.

По осталим тачкама, Општинско веће утврдило је Предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Прибој (2013-2016.), и исти ће доставити Скупштини на усвајање. Размотрен је извештај о раду за 2011/2012. као и План и Програм рада за 2012/2013. Предшколске установе "Невен" Прибој.