banner telefoni naslovna

Позив за подношење захтева за помоћ студентима

Позивају се заинтересовани студенти да у периоду од 1.12. до 15.12.2012. године поднесу захтев за пружање помоћи у складу са критеријумима који су утврђени Закључком.

Право на новчану помоћ, у складу са напред поменутим Закључком, има подносилац захтева који испуњава следеће услове:

1. да је студент студија првог степена (основних академских и основних струковних студија) или студија другог степена (мастер академских и специјалистичких струковних студија)
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има пребивалиште на територији општине Прибој најмање 5 (пет) година;
4. да студира на некој од високошколских установи чији је оснивач Република Србија;
5. да није обнављао ни једну годину током студија,
6. да просечна месечна примања по члану породице студента, у периоду од 1. јуна до 30. новембра 2012. године , не прелазе износ од 10.000,00 РСД;
7. да истовремено није остварио право на кредит или стипендију из буџета Републике Србије.

Више о критеријумима, можете прочитати овде.