slideshow04

Одржана 38. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 38. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме су локални већници утврдили предлог Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2017. годину и низ других одлука, везаних за стварање адекватне пословне климе у граду за време трајања МОСИ 2018, а размотрени су и Скупштини општине прослеђени на усвајање извештаји о раду јавних предузећа, ЈКП "Услуга", "Топлана Прибој" и Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја.

Одлука о завршном рачуну консолидованог рачуна општине Прибој за 2017. годину, утврђена је и прослеђена Скупштини општине на усвајање, уз констатацију да је у 2017. години забележен раст прихода, углавном из трансферних средстава и да ће се тај тренд наставити и у 2018.години, па су тако остварени текући приходи и примања у 2017. години 980.427.000,00 динара, расходи и издаци 938.672.000,00 динара, те консолидовани вишак износи 41.755.000,00 динара.

Данас је донешена Одлука о вршењу надзора над радом Општинске управе, на основу које ће Општинско веће општине Прибој, у складу са Законом о локалној самоуправи вршити надзор над радом Општинске управе и вршити координацију рада инспекција Општинске управе из њихове изворне надлежности, а све у циљу веће ефикасности рада инспекцијских органа.

Донешена је Одлука о допунама Одлуке о локалним комуналним таксама, којом је од сада предвиђено да се за постављање летњих и зимских башти без одобрења издатог од стране надлежног органа, плаћа такса у дневном износу од 500 динара по m2 бруто заузете површине и обрачунава се за све време трајања бесправног заузећа.

Прибој као локална самоуправа предњачиће и у доношењу Одлуке о заштитнику грађана, коју тренутно мали број општина у Србији има, а која ће свакако дати један нови и модеран однос према грађанима, тиме што ће се створити бољи услови за остваривање и унапређивање права и слобода грађана. Одлука о заштитнику грађана прослеђена је одборницима на усвајање, а иста је у складу са новим изменама Закона о локалној самоуправи, којима се предвиђају локални омбдусмани.

Данас је утврђен и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене, којом у измењеном ставу је превиђено да се мањи монтажни објекти привременог карактера, могу поставити и на тротоарима уколико се постављеним објектом не угрожава саобраћај пешака односно уколико поред објекта остаје слободног простора на тротоару у ширини од најмање 3 метра у Немањиној улици, односно 1,6 m у осталим улицама.

Чланови Општинског већа данас су разматрали и предлог Одлуке о одређивању радног времена у области трговине, угоститељства занатсва и услуга на територији општине Прибој, за време одржавања 55. МОСИ у Прибоју, а истом је предвиђено да у периоду од 4-8.јула, трговински објекти могу радити од 06-24,00 часа, угоститељски од 07-04,00 часа и занатски објекти од 07-22,00 часа.

Утврђен је предлог Одлуке о ангажовању интернационалног консултанта са одређеним референцама за наставак и реализацију Пројекта Регионалне санитарне депоније "Бањица". Консултанту би се поверила израда неопходне документације ради дефинисања најекономичнијег решења за наставак и реализацију овог пројекта.

Данас је разматран Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Прибој за 2017. годину, а такође је утврђен и Предлог програма за 2018, којим је предвиђено за мере подршке 10 милиона динара.

Разматрани су и Скупштини општине на усвајање прослеђени извештаји о раду јавних предузећа, ЈКП "Услуга", "Топлана Прибој" и Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја, а разматран је и Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Прибој за 2017. годину.

Данас је донето решење о постављењу начелника Општинске управе општине Прибој, којим је на положај начелника ОУ Прибој постављен досадашњи начелник, Миомир Чавић, дипломирани правник из Прибоја.

Закључком о пружању новчане помоћи ђацима пешацима, који је донет на данашњем заседању, предвиђена је једнократна накнада, за децу која немају организован превоз до школе, у износу од 8.000 динара. Такве деце у Прибоју је тренутно 95, што значи да ће на име ових накнада за ову школску годину бити исплаћено 760.000 динара.

У складу са традицијом награђивања најбољих ученика, данас је донет Закључак о наградама ученицима за постигнуте резултате у школској 2017/2018. години. Закључком је предвиђена висина новчане награде, која ће бити уручена свим оним ученицима који су остварили значајне резултате у току свог школовања.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

15 sednica opstinskog veca priboj