slideshow04

Одржана 43. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 43. по реду заседање Општинског већа општине Прибој. Чланови Већа данас су заседали и разматрали важне одлуке у вези са функционисањем шире локалне заједнице, од којих су неке прослеђене на даље одлучивање Скупштини општине.

Данас је утврђен предлог Одлуке о доношењу измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој, након спроведене законске процедуре, јавног увида и јавне презентације, па су се тако и законски створили услови за градњу нове топлане у Прибоју, али и дефинисање одређених градских грађевинских зона. Утврђени су и предлози одлука о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде и о бесповратном суфинансирању активности на инвестицином одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Прибој учествује у финансирању активности одржавања.

Већници су утврдили и предлог Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине, а ради се о промени одлуке каква већ постоји и која је предвиђала награђивање у виду стипендије. Новим измена награда неће ограничавати студенте да се одрекну државне стипендије и оно што буду добили од локалне самоуправе биће прави вид награде.

Данас су такође утврђени предлози одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој, која се иначе како је законом прописано доноси сваке године и усклађује са годишњим потрошачким индексом; Одлука о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о расподели добити и покрићу губитка ЈКП “Услуга“; предлог Одлуке о одржавању чистоће на спортским теренима; предлог Одлуке о упостављању сарадње и удруживања са градовима и општинама у сливу реке Дрине и предлога Одлуке о образовању Општинског савета родитеља општине Прибој.

Општинско веће општине Прибој данас је донело и Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Прибој, што је пракса да се донесе сваке године, иако није дошло до промене цена, које су исте као и прошле године.

Донета је и Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Прибој, као и Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције општине Прибој.

Данас је решењем Општинског већа за новог начелника Општинске управе постављен Ђорђе Дујовић, дипломирани правник из Прибоја, са искуством дугим 15 година у области правних послова, а који је претходно обављао послове стручног сарадника при Скупштини општине и секретара Скупштине општине.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

15 sednica opstinskog veca priboj