banner telefoni naslovna

Одржана је 17. седница Општинског Већа

Данас је одржана 17. седница Општинског већа, којом је председавао председник Општине Лазар Рвовић. На дневном реду нашло се пет тачака, укључујући текућа питања, док је одбијен предлог за допуну дневног реда, члана Општинског већа Драга Дробњаковића и то Предлог Одлуке о расподели средстава по месним заједницама из буџета Општине Прибој за 2013. годину и Предлог Одлуке о деблокади рачуна МЗ Бања, МЗ Стари Град и МЗ Прибојска Голеша, уз образложење да ће се о томе расправљати на следећој седници, како би се овим тачкама посветило више пажње.

 

Поводом прве тачке дневног реда, Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране “Рековићи“ на реци Лим, седници су присуствовали образлагачи, представници предлагача, Марија Пауновић Милојевић и Бобан Панић, као и Елвис Мујовић из Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Прибој. Образлагачи су појаснили, да сам План детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране, поставља услове изградње, како објекат треба да се гради и заштита животне средине. У вези са дилемом Већа, везаном за саобраћајницу преко мале хидроелектране “Рековићи“, образложено је да ће преко саме хидроелектране бити саобраћајница, која ће повезивати постојећу саобраћајну инфраструктуру са новопланираном. Саобраћајница ће бити намењена за пешачки и колски саобраћај, оптерећења 12 т, уз тврдњу да оптерећење неће бити дозвољено планом испод 5 т. С' обзиром на мали простор обраде, сам објекат се прикључује на планирану канализацију и водовод. Што се тиче постојеће инфраструктуре, апсолутно нема сметњи да се гради овакав објекат. У циљу заштите животне средине, у план је уграђена стратешка процена утицаја, анализе о томе каква ће бити животна средина, децидније су наведене одређене мере заштите, које су усклађене са Заводом за заштиту животне средине, који је и најмеродавнији. Веће је размотрило Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране “Рековићи“ на реци Лим и исти послало Скупштини на усвајање.

Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране “Мраморје“ на реци Лим, одложен је за следећу седницу, обзиром да је Веће добило допис од заинтересованог инвеститора, и исти проследило надлежном Министарству енергетике, од кога очекује одговор по питању енергетске дозволе.

По трећој тачки дневног реда, Предлог Одлуке за помоћ студентима, предмет је прослеђен Центру за социјални рад, са предлогом Већа за давање једнократне помоћи од 15 000 динара.

Такође, Веће је размотрило и послало Скупштини на усвајање Предлог Програма рада Фонда за развој општине Прибој за 2013. годину. Поводом ове тачке дневног реда, седници је присуствовао председник Управног одбора Фонда за развој општине Прибој Гаврило Бујишић, који је презентовао основне циљеве Фонда, као и начине на које ће Фонд утицати на развој и унапређење пословања привредних друштава и предузетника.

Наредна седница Већа планирана је у току наредне седмице.

Дневни ред 17. седнице можете погледати овде.
sednica veca 13