banner-mosi2018

Попис пољопривреде 2012 - обавештење о конкурсу

Општинска пописна комисија објавила je обавештење о конкурсу за пописивачe са списком пунктова за пријављивање, адресама и временом пријављивања. Обавештење можете погледати овде.