banner-mosi2018

Одлуке усвојене на 13. седници Скупштине општине

Одлуку о утврђивању висине стопе пореза на имовину можете погледати овде.
Одлуку о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину можете погледати овде.
Одлуку о одређивању зона и најпрометније зоне на територији општине Прибој можете погледати овде.
Одлуку о коефицијентима за непокретности у зонама можете погледати овде.
Одлуку о ослобађању плаћања пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште за 2014. годину можете погледати овде.