banner-mosi2018

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Општине Прибој можете преузети овде.

Председник општине и Општинско веће
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Општинска управа Прибој
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину, редни број ЈНMВ бр. 13/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Опширније...

Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју

Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 12/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Реконструкција фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ у Прибоју

Реконструкција фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 13-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и изградњу јавних објеката у Прибоју

Услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и изградњу јавних објеката у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 7/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Опширније...

Замена оштећеног и дотрајалог асфалта на некатегорисаном путу б.п. 1351 и б.п. 3529 КО Херцеговачка Голеша општина Прибој

Замена оштећеног и дотрајалог асфалта на некатегорисаном путу  б.п. 1351 и б.п. 3529 КО Херцеговачка Голеша општина Прибој, редни број ЈНMВ бр. 11/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка пластичних црева за наводњавање

Набавка пластичних црева за наводњавање, редни број ЈНMВ бр. 10/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Појашњење број 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка рачунарске и видео опреме

Набавка рачунарске и видео опреме, редни број ЈНMВ бр. 9/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју - поновљен поступак

Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју - поновљен поступак, редни број ЈНMВ бр. 7-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на текућем одржавању фасада стамбених зграда у општини Прибој

Радови на текућем одржавању фасада стамбених зграда у општини Прибој, редни број ЈНВВ бр. 6/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији постојеће и изградњи нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони у Прибоју

Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији постојеће и изградњи нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 8/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју

Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 7/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.

Опширније...

Набавка путничког возила за потребе Општинске управе општине Прибој

Набавка путничког возила за потребе Општинске управе општине Прибој, редни број ЈНMВ бр. 6/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Tекуће одржавањe улица у Прибоју

Tекуће одржавањe улица у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 5/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка система за видео гастроскопију и колоноскопију за потребе Опште болнице у Прибоју

Набавка система за видео гастроскопију и колоноскопију за потребе Опште болнице у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 4/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Одржавање и поправка софтвера за потребе Општинске управе Прибој , обликована у три партије

Одржавање и поправка софтвера за потребе Општинске управе Прибој , обликована у три партије, редни број ЈНПП бр. 1/19.
Обавештење о покретању поступка можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Мишљење Управе за јавне набавке можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - можете преузети овде.

Опширније...

Организација музичког програма – концерата на манифестацији Лим фест у Прибоју

Организација музичког програма – концерата на манифестацији Лим фест у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 5/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуге одржавања система видео надзора у Прибоју

Услуге одржавања система видео надзора у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 4/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на Потпећком језеру

Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на Потпећком језеру, редни број ЈНВВ бр. 3/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Допуну конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Опширније...

Набавка санитетског возила са додатном медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју

Набавка санитетског возила са додатном медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 2/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на обележавању хоризонталне сигнализације

Радови на обележавању хоризонталне сигнализације, редни број ЈНMВ бр. 3/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој, редни број ЈНMВ бр. 2/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Занатски радови на адаптацији и затварању летње баште дечијег одмаралишта у Сутомору

Занатски радови на адаптацији и затварању летње баште дечијег одмаралишта у Сутомору, редни број ЈНМВ бр. 2-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка горива за службена возила

Набавка горива за службена возила, редни број ЈНMВ бр. 1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка два пакета грађевинског материјала

Набавка два пакета грађевинског материјала, редни број ЈНМВ бр. 3/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Техничку спецификацију можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.

Опширније...

Занатски радови на адаптацији и затварању летње баште дечијег одмаралишта у Сутомору

Занатски радови на адаптацији и затварању летње баште дечијег одмаралишта у Сутомору, редни број ЈНМВ бр. 2/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлука о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на текућем одржавању градских улица у Прибоју

Извођење радова на текућем одржавању градских улица у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на реконструкцији фискултурне сале ОШ “Бранко Радичевић“ у Прибоју

Радови на реконструкцији фискултурне сале ОШ “Бранко Радичевић“ у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 13/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију (Измена бр.1) можете преузети овде.
Питања и одговоре можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Одлуку о измени одлуке о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.
Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде.

Опширније...

Радови на реконструкцији пoстојеће и изградњи нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони у Прибоју

Радови на реконструкцији пoстојеће и изградњи нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 14/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.
Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Појектовање, набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, по систему „кључ у руке“

Појектовање, набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, по систему „кључ у руке“, редни број ЈНВВ бр. 15/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре можете преузети овде.
Измену Конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Електрична енергија за потребе јавне расвете у општини Прибој

Електрична енергија за потребе јавне расвете у општини Прибој, редни број ЈНВВ бр. 12/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Грађевински радови на чишћењу и санацији водотокова II реда на територији општине Прибој

Грађевински радови на чишћењу и санацији водотокова II реда на територији општине Прибој, редни број ЈНВВ бр. 11/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...